องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 17) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 18) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบสภาพถนนคอนกรีต บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [8 สิงหาคม 2565]
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีพุทธศักราช2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565 [5 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน [26 กรกฎาคม 2565]
วันเข้าพรรษา [14 กรกฎาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2
สัปดาห์นี้2,662
เดือนนี้14,377
ปีนี้172,524
ทั้งหมด327,796


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
11 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.4/ว4025
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564
11 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว837
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
11 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว835
การตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4026
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4027
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4037
แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4029
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้" สำหรับเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4023
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
10 ส.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4034
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ