องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้จำทำโครงการเข้าวัดฟังธรรม จริยธรรม ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรม ฟังเทศนา ณ วัดป่าฤกษ์อุดม ตำบลลือ... [12 มกราคม 2566]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และได้มอบน้ำและเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนของ อปพร. ทั้ง14หมู่บ้าน [1 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลือ [29 ธันวาคม 2565]
ขอเชิญร่วมงาน ปริวาสกรรม ณ วัดป่าฤกษ์อุดม [29 ธันวาคม 2565]
กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมตำบลลือ [25 กันยายน 2565]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [20 กันยายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [14 กันยายน 2565]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [6 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมฯการจ้างงานคนพิการ ของศูนย์บริการคนพิการ จ.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2565]
กิจกรรม Big Cleaning Day [18 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 101 รายการ)