องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมตำบลลือ [25 กันยายน 2565]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [20 กันยายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [14 กันยายน 2565]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [6 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมฯการจ้างงานคนพิการ ของศูนย์บริการคนพิการ จ.อำนาจเจริญ [23 สิงหาคม 2565]
กิจกรรม Big Cleaning Day [18 สิงหาคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลือ [18 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ [15 สิงหาคม 2565]
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม [12 สิงหาคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [11 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 97 รายการ)