messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ใบเสนอราคา) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ คตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตามแบบผด. 1 และผด. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แบบผด.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแววล้อม แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษาฯ แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองช่าง แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลัง แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักปลัด แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ