องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ใบเสนอราคา) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ คตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตามแบบผด. 1 และผด. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แบบผด.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแววล้อม แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษาฯ แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองช่าง แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลัง แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักปลัด แบบผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ผด.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2