องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 14)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมห่มงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น [24 พฤษภาคม 2565]
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ บริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ให้สำหรับผู้ป่ายและผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [19 พฤษภาคม 2565]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [17 พฤษภาคม 2565]
วันวิสาขบูชา [15 พฤษภาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 12
สัปดาห์นี้3,760
เดือนนี้12,905
ปีนี้154,860
ทั้งหมด294,234


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
26 พ.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว540
ขอมอบคู่มือการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
26 พ.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว539
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
26 พ.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว2301
ขอส่งเอกสารทางวิชาการและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
26 พ.ค. 2565
อจ 0023.1/4928
การทำลายเอกสารราชการ
26 พ.ค. 2565
อจ 0023.1/ว537
การประเมินประสิทธภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2565
อจ 0023.5/ว535
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3
26 พ.ค. 2565
อจ 0023.5/523
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26 พ.ค. 2565
ที่ อจ 0023.2/ว 1847
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓)
25 พ.ค. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว2294
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ