องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายโกวิทย์ บุญทา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพัทธนันท์ สังฆวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร ลูกบัว
พนักงานจ้างเหมากองการศึกษา
นางสาวจิราณี ดวงดี
จ้างเหมาบริการ