องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายณัชพล ศิริปี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางนราเกตน์ ผิวสุวรรณ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุขฯ
นาวสาวรัชนี วรลี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
นายบรรจง​ ภารผุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกานต์ เอกศิริ
จ้างเหมาบริการ