องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓) หน้าที่๓-๕ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม๒๕๖๔) หน้าที่๑-๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านลือ หมู่ที่ 14 - บ้านชูชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านลือ หมู่ที่ 14 - บ้านชูชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ี่๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรฺญ ด้วยวิธีประราคาอืิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านลือ หมู่ที่ ๑๔-บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว๒,๗๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านลือ หมู่ที่ ๑๔-บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว๒,๗๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ขออณุมัติจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านหนองลุมพุกหมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลื poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ขอรายงานผลการจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนินิคเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและขอปรับปรุงร่างประกาศการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านลือ หมู่๑๔-บ้านชูชาติ หมู่ ที่๑๑ ตำบลลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕เมตร ยาว๓๐๐๐เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แบบฟอร์มรายงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ - บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8