องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย ระยะทาง 12.15 กิโลเมตร - ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 18 สาย ระยะทาง 43 กิโลเมตร - สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 6 สาย - บึงหนองอื่นๆ จำนวน 21 แห่ง แหล่งน้ำสร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 12 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 52 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง อื่นๆ - ป่าไม้ จำนวน 9,000 ไร่