องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ / ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ปี ๒๕๖๓ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2