องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ / ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ปี ๒๕๖๓ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1