องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ ๕๘๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ ๕๘๔ /๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file การดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการดำเนินการ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1