องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 เมษายน 2566
อจ ๗๔๖๐๑/ว ๓๐๐ insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
8 พฤศจิกายน 2565
ที่ อจ ๗๔๖๐๑ / ๑๑๑๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
28 มีนาคม 2565
ที่ อจ ๗๔๖๐๑ / ๒๖๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ( ๖ เดือนแรก ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
15 มีนาคม 2565
ที่ อจ ๗๔๖๐๑ / ๓๑๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
4 สิงหาคม 2564
ที่ อจ ๗๔๖๐๑ / ๓๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษยน ๒๕๖๔ insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1