องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1