องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1