ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนนเดิม) บ้านนาคำ หมู่ 4 สายทางรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง