ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง