ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนายเกษมสุข-อู่สะเภา ช่วงนา นายคำแปล ภักดี บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง