ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยหัวบ้านทางทิศตะวันออก) บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง