ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง