Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวิทยา ชาลีโสม
ปลัด อบต.ลือ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางปิยะรัตน์ ฝักทอง
บุคลากร
Responsive image
นายศราวุธ ทาทอง
นิติกร
Responsive image
นายถาวร ไชยดี
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวรจนา สาธุสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายทองพูล พันธุมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นายณัฐวุุฒิ เขียวขำ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
Responsive image
นางสาวสิริณภา ปาณะศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงาน
Responsive image
นางสาวอาทรทิพย์ ดำมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายธนวัฒน์ ปอแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายชาญวิทย์ ขันโธ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาขับรถยนต์
Responsive image
นายจำเนียง อนันต์
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานขับรถเครื่องจักรกล
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th