Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายคำดร มณีเขียว
ประธานสภา อบต.ลือ
Responsive image
Responsive image
นายสง่า วรรณโสภา
รองประธานสภา อบต.ลือ
Responsive image
Responsive image
นายวิทยา ชาลีโสม
เลขานุการสภา อบต.ลือ
Responsive image
นายจักรวาล พันธุมาศ
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายดนัย พิมพ์หาร
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายแวว ไชยโท
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายถวัลย์ แสงกล้า
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายทองคำ สิงหา
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายอุทัย เสือสา
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นางสุดาวัลย์ กตัญญู
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายยงค์ อินลี
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางห่ม จันทร์ศิลา
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายเสกสรร แสงจันทร์
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสง่า วรรณโสภา
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายประสิทธิ์ สายตา
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายคำดร มณีเขียว
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายบัวเรียน คำลี
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายนำ มัฐผา
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นางบุญเลิศ ทองรัง
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นางปัทมาภรณ์ แก่นจันทร์
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายศักดิ์ศรี อินลี
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายวิชิต กุมภิโร
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
นางสุขี โลห์คำ
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายไพวรรณ ต้นโพธิ์
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image
นายวิเชียร สายปั้น
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image
นายแถวอิสาน มุทาพร
ส.อบต. หมู่ 12
Responsive image
นายแพงศรี วรรณโสภา
ส.อบต. หมู่ 12
Responsive image
นายปรีชา ทวีคูณ
ส.อบต. หมู่ 13
Responsive image
นายชัยวัฒน์ รัตนศรี
ส.อบต. หมู่ 13
Responsive image
นางกัลยา ทาริวงค์
ส.อบต. หมู่ 14
Responsive image
Responsive image
นายประทิน วงศาสตร์
ส.อบต. หมู่ 14
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th