Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การตรวจนิเทศงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
Responsive image
ด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้รับการนิเทศการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ.2564 จาก ท่านนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ให้การนิเทศตลอดจนผู้เข้าร่วมรับการนิเทศทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และ อสม.ในพื้นที่ตำบลลือ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมในคราวนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
         
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564