Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสีชุมชน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 12
 

 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยข้างโรงสีชุมชน) 
บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่  ๑2 
 ……………………………………..
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยข้างโรงสีชุมชน)  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่  ๑2   กว้าง  3  เมตร ยาว  80  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร      (ตามแบบที่  อบต.ลือกำหนด)  ราคากลาง  130,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ  ณ   วันที่   18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560
         
 
                                     
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสีชุมชน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 12
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th