Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
 
 

 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  (บ่อข้างวัด)  ……………………………………..
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  (บ่อข้างวัด)  เป็นจำนวนเงิน  13,500.-  บาท   (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ  ณ   วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560   
         
 
                                     
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th