Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลือ
http://www.oic.go.th/infocenter58/5846/
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
18 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
12 ก.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2560
13 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
08 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางการก่อสร้างของทางราชการ
08 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ระเบียบพัสดุ 2560
08 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
08 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
08 มิ.ย. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ มาตรา 9(4) เรื่่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th