Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ต.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

14 ต.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิพร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

10 ต.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

28 ก.ย. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

25 ก.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ วันเข้าพรรษา

24 ก.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ วันอาสาฬหบูชา

25 มิ.ย. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การตรวจนิเทศงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ

24 มิ.ย. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (LSC)

31 พ.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ องค์การบริหารส่วนตำบลือ โดยกองการศึกษาฯ

25 พ.ค. 2564
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ วันวิสาขบูชา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ