Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ก.พ. 2563
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ(สำหรับประชาชน)

22 พ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การดำเนินโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ประจำปี 2562

22 พ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านโสกใหญ่

18 พ.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจักรี ที่หอประชุม อำเภอประทุมราชวงศา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

18 พ.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจักรี ที่หอประชุม อำเภอประทุมราชวงศา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

18 พ.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจักรี ที่หอประชุม อำเภอประทุมราชวงศา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

28 พ.ย. 2560
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การปลูกต้นไม้

23 มิ.ย. 2560
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย

23 มิ.ย. 2560
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ อบต.ลือ เข้าร่วม สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด อ.ปทุมราชวงศา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th