Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ก.พ. 2563
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ(สำหรับประชาชน)

25 ธ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ นายประยูร บุญหาญ

25 ธ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ น.ส.เจียว โล่ห์คำ

25 ธ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายหนูกร พึ่งหนู

25 ธ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ บ้านนาคำ

02 ต.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ เยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับ พมจ.

30 ส.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

15 ส.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ เยี่มบ้านผู้พิการ

19 มิ.ย. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

22 พ.ค. 2562
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การดำเนินโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th