Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ก.ย. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 (ถนนสายบ้านนายอุทัย)
30 ส.ค. 2561
ถึง
30 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้านต่อหน้าโรงเรียน) บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3
30 ส.ค. 2561
ถึง
30 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30 ส.ค. 2561
ถึง
30 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับถนนเดิม บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1
14 ส.ค. 2561
ถึง
14 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชูชาติ หมู่ที่ 11 (สายชูชาติ - นาป่าแซง)
07 ส.ค. 2561
ถึง
07 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 (สายบ้านพ่อใหญ่พรม)
02 ส.ค. 2561
ถึง
02 ส.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 7
26 ก.ค. 2561
ถึง
26 ก.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายรอบบ้าน) บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 9
24 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 10

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th