Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มี.ค. 2562 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลุมพุก ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
31 ต.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ก.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
08 มิ.ย. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561
04 มิ.ย. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
01 มิ.ย. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ คตง.
30 พ.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับแบบพิมพ์ และ กรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
30 พ.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับแบบพิมพ์ และ กรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
30 พ.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับแบบพิมพ์ และ กรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
30 พ.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดเก็บภาษี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th