Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
16 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลลือ(ที่เกิดจากอุทกภัย)
16 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลลือ(ที่เกิดจากอุทกภัย)
07 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
07 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ(LPA) ประจำปี พศ.2560
03 ส.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม เดือน กรกฏาคม 2560
26 ก.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลือ
26 ก.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ
21 ก.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 12 ตำบลลือ
20 ก.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลลือ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th