Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ม.ค. 2565 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ขออณุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
07 ธ.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
30 พ.ย. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08 พ.ย. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลือ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๔
29 ต.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
28 ต.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
06 ต.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
06 ต.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
06 ต.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
30 ก.ย. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ