Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มี.ค. 2561 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์
14 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่่อนไขการใช้น้ำประปา อัตราค่าธรรมเนียม และค่าน้ำประปา พ.ศ.2560
14 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2559
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
13 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
07 ธ.ค. 2560 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th