Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


จำนวนหมู่บ้าน
   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่
     - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ
     - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง
     - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม
     - หมู่ที่ 8 บ้านลือ
     - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข
     - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา
     - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ
     - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 14 บ้านลือ

ประชากร
   ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน  หญิง 4,104 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร

การศึกษา
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา
   - โรงเรียนขยายโอกาส
   - โรงเรียนประถมศึกษา
   - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด)
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  (พช.)
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
1 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
15 แห่ง
6 แห่ง
1 แห่ง

สถาบันทางศาสนา
   - วัด
   - โบสถ์
   - สำนักสงฆ์
จำนวน
จำนวน
จำนวน
9 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง

ผู้นำทางธรรมชาติ
   - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
   - หมอตำแย
   - หมอสมุนไพร
   - ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านสาธารณสุข
   - สถานีอนามัย
   - กองทุนยา
   - ศสมช.
จำนวน
จำนวน
จำนวน
2 แห่ง
13 แห่ง
13 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th