Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนสว่างใต้ - พนา ตำบลลือ อำเภอปทุมราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตร (49,847 ไร่) พื้นที่การเกษตร 27,816 ไร่


อาณาเขต 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่า
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ภูมิประเทศ
   
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ลำห้วยพระเหลา
ลำห้วยจิกเปา
ลำห้วยแสนสี
ลำห้วยกื้กก๊าก
ห้วยโสก
ห้วยไห
ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8  และ 10
ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 5, 6, 12 และ 13
ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9
ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10
ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3
ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th