Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออณุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (19 ม.ค. 2565)  
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.... (07 ธ.ค. 2564)  
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ... (30 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลือ ประจำปีงบประมาน พ... (08 พ.ย. 2564)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ... (29 ต.ค. 2564)
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (28 ต.ค. 2564)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ (06 ต.ค. 2564)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ (06 ต.ค. 2564)
ส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือและนายกองค์การบริหารส... (06 ต.ค. 2564)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบ... (30 ก.ย. 2564)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปร... (03 ก.ย. 2564)
รับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (01 ก.ย. 2564)
แจ้งเวียนและเผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน (31 ส.ค. 2564)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (31 ส.ค. 2564)
การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ (31 ส.ค. 2564)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ... (25 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย (09 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก... (20 ก.ค. 2564)
แต่งตั่งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน (19 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือก... (17 ต.ค. 2564)  

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิพร้อมใ... (14 ต.ค. 2564)  

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเ... (10 ต.ค. 2564)  

วันที่ 28 กันยายน เป็นวัน... (28 ก.ย. 2564)

วันเข้าพรรษา (25 ก.ค. 2564)

วันอาสาฬหบูชา (24 ก.ค. 2564)

การตรวจนิเทศงาน องค์การบร... (25 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ... (24 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลือ โ... (31 พ.ค. 2564)

วันวิสาขบูชา (25 พ.ค. 2564)

กิจกรรม ให้ความรู้ด้านคุณ... (14 พ.ค. 2564)

กิจกรรม ZERO TOLERANCE คน... (14 พ.ค. 2564)

มอบเงินช่วยเหลือ นายแน่น ... (07 พ.ค. 2564)

เปิดช่องทางการเข้าใช้งานเ... (02 เม.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลลือเ... (15 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมงานวันลอยกระทง (31 ต.ค. 2563)

23ตุลาคม (23 ต.ค. 2563)

ขอเชิญเที่ยวงาน วันลอยกระ... (22 ต.ค. 2563)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ (21 ต.ค. 2563)

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาล... (13 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (11 ม.ค. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (20 ธ.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (05 พ.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (05 พ.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (02 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ... (04 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่... (09 ก.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (07 ก.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ (14 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (05 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (07 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (19 มี.ค. 2564)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (18 มี.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (12 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (04 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (03 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ... (28 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ... (28 ต.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
http://www.oic.go.th
Responsive image
แบบประเมินความพึงพอใจ
https://drive.google.com

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
www.admincourt.go.th

ยกระดับทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
www.nacc.go.th

Responsive image

 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表