Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุน... (05 ก.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 (08 มิ.ย. 2561)  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำ... (04 มิ.ย. 2561)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ คตง. (01 มิ.ย. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้... (30 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานสำรวจ (30 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดเก็บภาษี (30 พ.ค. 2561)
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา... (30 พ.ค. 2561)
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา... (30 พ.ค. 2561)
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส... (28 พ.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (23 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเ... (11 พ.ค. 2561)
ตารางแดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง... (11 พ.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กำหนดคลอด เดือน พฤษ... (10 พ.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (23 เม.ย. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ (13 มี.ค. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้ว... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่่อนไขการใช้น้ำประปา อัตราค่าธรรมเนียม และค่าน้ำประปา... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 (5... (13 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)  

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)  

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)  

การปลูกต้นไม้ (28 พ.ย. 2560)

การประชุมเจ้าหน้าที่พนักง... (23 มิ.ย. 2560)

อบต.ลือ เข้าร่วม สารต่อแก... (23 มิ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนก... (23 มิ.ย. 2560)

การประชุมเสวนา สภากาแฟ อำ... (21 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดล... (07 มิ.ย. 2560)

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี ... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Bi... (06 มิ.ย. 2560)

ปลัด อบต. จนท.และ ส.อบต.ล... (14 ธ.ค. 2559)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้รับ... (04 พ.ย. 2559)

กลุ่มสตรีเลี้ยงหนอนไหมอีร... (22 ก.ย. 2559)

รูปกีฬา อบต.53 (06 ก.พ. 2554)

วันผู้สูงอายุ (06 ก.พ. 2554)

ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน (06 ก.พ. 2554)

ฝึกอบรม อปพร. (06 ก.พ. 2554)

บุญบั้งไฟ 53 (06 ก.พ. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นกลางบ้านคุ้มบ้านน... (04 ก.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส... (28 พ.ค. 2561)  
ปร.5 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)  
ปร.4 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ... (02 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จำนวน... (08 ก.ค. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านฤกษ์อุดม-บ้านอู่สะเภา) หมู่ที่ 7 (08 ก.ย. 2558)
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (08 ก.ย. 2558)
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑ (08 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลือ (14 ส.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ (27 ก.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโสกใหญ่ (27 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th