Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
คิวอาร์โค้ด ไลน์กลุ่ม ในการสื่อสารของ อบต.ลือ (23 มิ.ย. 2560)  
ปร.4 ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด) (20 มิ.ย. 2560)  
การแจ้งถมดิน (16 มิ.ย. 2560)  
การแจ้งขุดดิน (16 มิ.ย. 2560)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (16 มิ.ย. 2560)
การออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (16 มิ.ย. 2560)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 (16 มิ.ย. 2560)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (13 มิ.ย. 2560)
การรับชำระภาษีป้าย (13 มิ.ย. 2560)
การจดทะเบียนพานิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา (13 มิ.ย. 2560)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (13 มิ.ย. 2560)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งสิ่งปฎิกูล (13 มิ.ย. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบ... (13 มิ.ย. 2560)
ปร.5 (ข) ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด) (06 มิ.ย. 2560)
ปร.6 ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด) (06 มิ.ย. 2560)
ปร.4 ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด) (06 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวั... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 (25 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเจ้าหน้าที่พนักง... (23 มิ.ย. 2560)  

อบต.ลือ เข้าร่วม สารต่อแก... (23 มิ.ย. 2560)  

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนก... (23 มิ.ย. 2560)  

การประชุมเสวนา สภากาแฟ อำ... (21 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดล... (07 มิ.ย. 2560)

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี ... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Bi... (06 มิ.ย. 2560)

ปลัด อบต. จนท.และ ส.อบต.ล... (14 ธ.ค. 2559)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้รับ... (04 พ.ย. 2559)

กลุ่มสตรีเลี้ยงหนอนไหมอีร... (22 ก.ย. 2559)

รูปกีฬา อบต.53 (06 ก.พ. 2554)

วันผู้สูงอายุ (06 ก.พ. 2554)

ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน (06 ก.พ. 2554)

ฝึกอบรม อปพร. (06 ก.พ. 2554)

บุญบั้งไฟ 53 (06 ก.พ. 2554)

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมค... (06 ก.พ. 2554)

กีฬา ร.ร.บ้านฤกษ์ (06 ก.พ. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปร.5 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)  
ปร.4 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ... (02 มี.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ (02 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จำนวน... (08 ก.ค. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโ... (18 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th