Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององ... (30 เม.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับ... (10 มี.ค. 2563)  
เผยแพร่คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุขายโ... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ... (14 ส.ค. 2562)
เผยแพร่ผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2561 (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ใบเสนอราคา) (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (11 มิ.ย. 2562)
การดำเนินโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภ... (03 พ.ค. 2562)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลุมพุก ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเ... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม (20 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง2560-2563 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (01 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุน... (05 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจในกา... (26 ก.พ. 2563)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (22 พ.ค. 2562)  

การดำเนินโครงการและกิจการ... (22 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (11 มี.ค. 2562)

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)

อบต.ลือ ร่วมงานวัน มหาจัก... (18 พ.ค. 2561)

การปลูกต้นไม้ (28 พ.ย. 2560)

การประชุมเจ้าหน้าที่พนักง... (23 มิ.ย. 2560)

อบต.ลือ เข้าร่วม สารต่อแก... (23 มิ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนก... (23 มิ.ย. 2560)

การประชุมเสวนา สภากาแฟ อำ... (21 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดล... (07 มิ.ย. 2560)

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี ... (06 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Bi... (06 มิ.ย. 2560)

ปลัด อบต. จนท.และ ส.อบต.ล... (14 ธ.ค. 2559)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้รับ... (04 พ.ย. 2559)

กลุ่มสตรีเลี้ยงหนอนไหมอีร... (22 ก.ย. 2559)

รูปกีฬา อบต.53 (06 ก.พ. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม... (21 ม.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกา... (11 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2... (25 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน... (24 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน) บ้านแสนสุข หมู่ท... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 (ถนนสาย... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับถนนเดิม บ้านหนองล... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นกองการสาธารณสุขและสิ่ง... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้านต่อหน้าโรงเรียน) บ้... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชูชาติ หมู่ที่ 11 (สายชูช... (14 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 (สายบ้า... (07 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 7 (02 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายรอบบ้าน) บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 9 (26 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 10 (24 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 (18 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นกลางบ้านคุ้มบ้านน... (04 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส... (28 พ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th